POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Sklep Pro-Be szanuje prawo do prywatności. W trosce o zachowanie wszelkich standardów związanych z ochroną danych osobowych użytkowników sklepu w niniejszej polityce określony zostaje zakres i sposób korzystania z danych osobowych, prawa i obowiązki użytkowników oraz sposób zabezpieczenia danych osobowych.

 

Wszelkie pojęcia użyte w regulaminie sklepu mają zastosowanie do polityki prywatności. Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem internetowym https://pro-be.com/regulamin.

 

1.Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Anna Probe-Kreft, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “PRO-BE Anna Probe-Kreft”, os. 800-lecia Starogardu 11D/1, 83-200 Starogard Gdański.

 

2. Dane zbierane podczas rejestracji lub w celu realizacji zamówienia

Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych, od użytkowników pobierane są jedynie dane niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną lub do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, NIP, numer telefonu komórkowego, dane dotyczące płatności. Brak  wskazania przez użytkownika niektórych danych osobowych może uniemożliwić kontakt ze sprzedawcą lub uniemożliwić realizację zamówienia.

 

W celu realizacji zamówienia nie jest konieczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda pobierana jest od użytkownika w celu świadczenia usług marketingowych takich jak newsletter. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), jeśli Użytkownik ma poniżej 16 lat, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania ze Sklepu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującę władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

 

Dane zbierane są jedynie w celu wykonania zawartych umów.

 

3. Dane zbierane automatycznie, cookies, profilowanie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik serwisu (tzw. urządzenie końcowe). Pliki te są wykorzystywane m. in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkownika, zapisać zawartość koszyka sprzedażowego oraz w celach statystycznych. Pliki te mogą być wykorzystane do profilowania (zautomatyzowanej oceny osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań), w celu m. in. dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie wcześniejszej aktywności użytkownika.

 

Pliki cookies wykorzystywane są do m. in. do:

 • zapamiętania historii przeglądanych towarów,
 • rozpoznania urządzenia użytkownika i jego lokalizacji,
 • zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień,
 • dopasowania wyglądu strony internetowej,
 • poprawnej konfiguracji usług serwisu,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • umożliwienia autouzupełniania danych do logowania w przypadku wyboru takiej funkcji przez użytkownika,
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,
 • tworzenia anonimowych statystyk.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzenia, za pomocą którego korzysta z serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowity brak działania serwisu. Informacje o sposobie obsługi oraz usuwania plików cookies z przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach ich twórców. Poniżej znajdują się odesłania do informacji dotyczących najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL

 

4. Prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r. stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej “RODO”.

 

Administrator danych udziela na żądanie użytkownika wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udziela innych informacji niezbędnych do przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator informuje, iż użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. Prawo do sprzeciwu;
 7. Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 

Ponadto administrator informuje, stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, iż:

 

Celem przetwarzania jest prawidłowe wykonanie umowy zawartej ze Sprzedawcą. Ponadto dane mogą być przetwarzane dla dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów podatkowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla wykonania zawartych umów z administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.  6 ust. 1 lit. a lub art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez administratora, podmioty świadczące usługi transportowe.

 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, administracyjną oraz księgową administratora. Dane będą  przekazywane również podmiotom zajmującym się przewozem nabytych w sklepie internetowym towarów. Sprzedawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniał wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

6. Zabezpieczenie danych osobowych

Sprzedawca jako administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne niezbędne do ochrony danych zgodnie z RODO, w szczególności zabezpieczających dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Komunikacja użytkownika z serwerem sprzedawcy jest zabezpieczona przez szyfrowanie. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez użytkownika hasła do serwisu (w przypadku rejestracji w sklepie) osobom trzecim.

 

7. Zewnętrzne serwisy społecznościowe

W sklepie znajdują się linki do zewnętrznych serwisów społecznościowych (tzw. social pluginy), takich jak serwis Facebook. Za przetwarzanie danych osobowych na portalu, w którego link kliknął użytkownik, odpowiedzialny jest podmiot prowadzący ten portal społecznościowy.

 

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane  osobowe  będą przetwarzane  przez administratora przez  cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

9. Kontakt z administratorem danych

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest przez adres e-mail: biuro@pro-be.com, numer telefonu +48 609 525 998 lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Administrator udziela wszelkich wyjaśnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych.